Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η υπηρεσία UCBCares;

Η UCBCares® είναι μια υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου, email ή της ιστοσελίδας μας, αναφορικά με συγκεκριμένες παθήσεις και την θεραπεία τους. Ειδικότερα πληροφορίες για το ευρύ κοινό καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες εάν είστε ασθενής που λαμβάνει ένα προϊόν της UCB.

Τι προσφέρει η υπηρεσία UCBCares;

Ιατρικές πληροφορίες για παθήσεις στις οποίες η εταιρεία UCB παρέχει θεραπείες καθώς και για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία η UCB παρέχει σε ασθενείς. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για το ευρύ κοινό και συγκεκριμένες πληροφορίες για ασθενείς που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της UCB.

Πώς βοηθάει η υπηρεσία UCBCares ασθενείς και επαγγελματίες υγείας;

Η υπηρεσία UCBCares προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας μέσω:

Δικτυακές πύλες με πληροφορίες αναφορικά με συγκεκριμένες παθήσεις και θεραπείες. Εξατομικευμένη υπηρεσία από την ομάδα έμπειρων επαγγελματιών πρόθυμων να εξυπηρετήσουν τους χρήστες μέσω τηλεφώνου ή/και email.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την υπηρεσία UCBCares;

Μέσω τηλεφώνου χωρίς χρέωση:

0080 012 9910

Πότε μπορώ να επικοινωνήσω με την υπηρεσία UCBCares;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα καταρτισμένων και έμπειρων επαγγελματιών της υπηρεσίας UCBCares από τις 08:30 έως τις 16:30 συνεχώς, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Μπορώ να αναφέρω ανεπιθύμητες ενέργειες ή συμβάντα μέσω της υπηρεσίας UCBCares;

Για να αναφέρεται ανεπιθύμητες ενέργειες ή παράπονα ποιότητας που μπορεί να έχετε σχετικά με προϊόντα της εταιρίας UCB, παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω της Κίτρινης Κάρτας στον ιστότοπο του ΕΟΦ https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral