Σύλλογοι ασθενών με ψωρίαση

Οι παρακάτω σύλλογοι μπορεί να σας παρέχουν πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στη ζωή με την ψωρίαση. Παρέχουν πηγές πληροφόρησης τόσο για άτομα που πάσχουν από ψωρίαση, όσο και για το φιλικό και συγγενικό τους περιβάλλον.

ΕΠΙΔΕΡΜΙΑ

Το Επιδέρμια είναι ένας νέος πανελλήνιος σύλλογος ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το Επιδέρμια δημιουργήθηκε το 2014 αποκλειστικά από ασθενείς μέσα από την πρόδηλη ανάγκη τους να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Ο πρωταρχικός στόχος του Επιδέρμια είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα και η υποστήριξή τους με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο.

ιστοσελίδα: https://www.epidermia.gr

Email: epidermia.greece@gmail.com

διεύθυνση: Αγίου Μηνά 3, Θεσσαλονίκη Ελλάδα, 54625

τηλέφωνο: 23150553780

ΚΑΛΥΨΩ

Το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» είναι ενεργός μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα για την ψωρίαση. Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και τη ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα.

ιστοσελίδα: https://www.kalipso.gr

Email: info@kalipso.gr

διεύθυνση: Χίου 29, 10438 Αθήνα

τηλέφωνο: 2107212002