Επικοινωνήστε μαζί μας

UCBCares Ελλάδα

UCBCares Ελλάδα

UCBCares Ελλάδα

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη:

Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 έως τις 16:30

Τηλέφωνο

Κλήση με χρέωση: 210 99 74 200

Κλήση χωρίς χρέωση: 0080 012 9910

UCBCares.GR@ucb.com

Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος

17456 Αθήνα, Ελλάδα.

Austria

UCBCares.AT@ucb.com

+43 (0) 1 291 80 08

0800-296176 (freephone)

Belgium

UCBCares.BE@ucb.com

+32 2 559 92 00

0800 38 008 (freephone)

https://ucbcares.be

Bulgaria

UCBCares.BG@ucb.com

+359 2 962 9933

Czech Republic

UCBCares.CZ@ucb.com

+420 221 773 442

800 144 395 (freephone)

Denmark

UCBCares.DK@ucb.com

+45 32462480

80 253827 (freephone)

Finland

UCBCares.FI@ucb.com

+358 942733300

0800 9 13353 (freephone)

France

UCBCares.FR@ucb.com

+33 1 47 29 45 55

0 805 222 949 (freephone)

Germany

UCBCares.DE@ucb.com

+49 2173 48 48 48

https://ucbcares.de

Hungary

UCBCares.HU@ucb.com

+36 1 472 5060

06 80 021 486 (freephone)

Ireland

UCBCares.IE@ucb.com

+353 1 463 2371

1800 93 00 75 (freephone)

https://ucbcares.co.uk

Italy

UCBCares.IT@ucb.com

+39 02 3007 9300

8009-86932 (freephone)

https://ucbcares.it

Luxemburg

UCBCares.LU@ucb.com

+32 2 559 92 12

8002 3204 (freephone)

Norway

UCBCares.NO@ucb.com

+45 32462482

800-10101 (freephone)

Poland

UCBCares.PL@ucb.com

+48 22 596 97 97

00 800 121 68 25 (freephone)

Portugal

UCBCares.PT@ucb.com

+351 213 025 300

800-8-56033 (freephone)

Slovakia

UCBCares.SK@ucb.com

+421 2 592 020 23

0800 002 566 (freephone)

Spain

UCBCares.ES@ucb.com

+34 915 70 06 49

8000-99684 (freephone)

https://ucbcares.es

Sweden

UCBCares.SE@ucb.com

+45 32462481

0200 898 671 (freephone)

The Netherlands

UCBCares.NL@ucb.com

+31 (0) 76 573 1130

0800 3434335 (freephone)

https://ucbcares.nl

UK

UCBCares.UK@ucb.com

+44 1753 777 100

0800 279 3177 (freephone)

https://ucbcares.co.uk

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, ενημερώστε τον ιατρό σας, τον φαρμακοποιό σας ή το νοσηλευτικό προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν αναφέρονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης. Μπορείτε, επίσης, να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω της Κίτρινης Κάρτας στον ιστότοπο του ΕΟΦ https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral. Με την αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων μας.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΔΠ) και θα διατηρούνται εμπιστευτικά.