Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρήστη Ιστοτόπου

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι όροι «UCB» ή «εμείς» αναφέρονται στην UCB A.E., μια ελληνική εταιρεία με έδρα στον Άλιμο, επί της οδού Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Ελλάδα.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή ως η νομική οντότητα που αποφασίζει για το σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία πληροφορίες σχετικά με εσάς («προσωπικά δεδομένα») στο πλαίσιο αυτού του ιστοτόπου https://ucbcares.gr (ο «Ιστότοπος»), σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες που αποτελούν μέρος του Ιστoτόπου συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται στην ενότητα UCB Παθήσεις (Επιληψία, Νόσος του Parkinson, Ανησυχία των άκρων κτλ.). Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της https://ucbcares.gr«Πολιτική») και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή «ΓΚΠΔ»).

Στη UCB έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων (ο «ΥΠΔ») με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους για τυχόν ερωτήσεις σχετικές με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων:

 • E-mail : dataprivacyGR@UCB.com
 • Ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος

17456 Αθήνα, Ελλάδα.

Τηλ. (απευθείας) +302109974109

Tηλ. (τηλεφωνικό κέντρο) +30 210 99 74 000

 1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Πολιτική διέπει τη συλλογή, χρήση και διατήρηση από την UCB των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου. Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους χρήστες του Ιστοτόπου.

Η Πολιτική αποτελείται από πέντε βασικές ενότητες και σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

 1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
 2. Ο σκοπός αυτής της Πολιτικής,
 3. Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και η σχετική νομική βάση επεξεργασίας βάσει του ΓΚΠΔ,
 4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και πώς μπορείτε να τα ασκείτε και
 5. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης αυτών).

Αυτή η Πολιτική μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές επεξεργασίας μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση θα δημοσιεύσουμε μια εμφανή ειδοποίηση στον Ιστότοπο προκειμένου να σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές.

 1. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει κατά περίπτωση τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, την πηγή από την οποία αποκτήσαμε αυτές τις πληροφορίες, τη νομική βάση επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων και τους αποδέκτες στους οποίους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1. Για να τεθεί στη διάθεσή σας ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του, η UCB:
Συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: 1. Ηλεκτρονικά Δεδομένα Ταυτοποίησης (†). 2. Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies (†). Αν παραλειφθεί η παροχή των προσωπικών δεδομένων με () μπορεί ο Ιστότοπος (ορισμένες λειτουργίες του) να μην είναι προσβάσιμος.*
Λαμβάνει αυτά τα δεδομένα από: Εσάς, μέσω της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο
Διατηρεί (**) τα προσωπικά σας δεδομένα για: Ανατρέξτε εδώ: Πολιτική για τα Cookies
Μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με: Θυγατρικές/ υποκαταστήματα της UCB και τρίτα μέρη-εκτελούντα την επεξεργασία (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 5.A))
Στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση του ΓΚΠΔ: (i) Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς (ii) Για τα cookies τα οποία απαιτούν την συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies)
2. Προκειμένου να υποστηρίξουμε και να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της πιο άμεσης & εύκολης χρήσης του) και να κατανοήσουμε καλύτερα τα πρότυπα χρήσης, χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε -σε συγκεντρωτικό επίπεδο - τη χρήση του Ιστοτόπου μας και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες (συμπεριλαμβανομένου εσάς) έχουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες του Ιστότοπού μας. Στο πλαίσιο αυτό, η UCB:
Συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: 1. Ηλεκτρονικά Δεδομένα Ταυτοποίησης (†). 2. Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies (†). Αν παραλειφθεί η παροχή των προσωπικών δεδομένων με () μπορεί ο Ιστότοπος (ορισμένες λειτουργίες του) να μην είναι προσβάσιμος.*
Λαμβάνει αυτά τα δεδομένα από: Εσάς, μέσω της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο
Διατηρεί (**) τα προσωπικά σας δεδομένα για: Ανατρέξτε εδώ: Πολιτική για τα Cookies
Μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με: Θυγατρικές/υποκαταστήματα της UCB και τρίτα μέρη-εκτελούντα την επεξεργασία (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 5.A)
Στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση του ΓΚΠΔ: Για τα cookies τα οποία απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies). Διαφορετικά, η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB προκειμένου να ασκεί τις δραστηριότητές της και να βελτιώνει την προσφορά των προϊόντων και υπηρεσιών της. Για το σκοπό αυτό, η UCB προσπαθεί να διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της εκ μέρους της ανάγκης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της διατήρησης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε κάποια απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε αυτήν την ισορροπία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω οποιουδήποτε από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 1 – «Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας»
3. Προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης και της πρόληψης κακόβουλων δραστηριοτήτων ή μη έγκυρης επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο), η UCB:
Συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: 1.Συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: (†). 2. Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αρχείων καταγραφής (†). Αν παραλειφθεί η παροχή των προσωπικών δεδομένων με () μπορεί ο Ιστότοπος (ορισμένες λειτουργίες του) να μην είναι προσβάσιμος.*
Λαμβάνει αυτά τα δεδομένα από: Εσάς, μέσω της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο
Διατηρεί (**) τα προσωπικά σας δεδομένα για: Ανατρέξτε εδώ: Πολιτική για τα Cookies
Μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με: Θυγατρικές/υποκαταστήματα της UCB και τρίτα μέρη-εκτελούντα την επεξεργασία (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 5.A)
Στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση του ΓΚΠΔ: Για τα cookies τα οποία απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies). Διαφορετικά, η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB για την προστασία των πληροφοριακών υποδομών της και τη διατήρηση της ασφάλειας των επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων της. Για το σκοπό αυτό, η UCB προσπαθεί να διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της εκ μέρους της ανάγκης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της εκ μέρους σας διατήρησης των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε κάποια απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε αυτήν την ισορροπία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω οποιουδήποτε από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα 1 – «Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας»
4. Για να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση της UCB με τις νομικές υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της φαρμακοεπαγρύπνησης), η UCB:
Συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: Οποιεσδήποτε νομικά απαιτούμενες πληροφορίες () Η παράλειψη παροχής των προσωπικών δεδομένων με () θα εμποδίσει την UCB να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Λαμβάνει αυτά τα δεδομένα από: Εσάς
Διατηρεί (**) τα προσωπικά σας δεδομένα για: Για όσο διάστημα απαιτείται νομικά
Μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με: (i) Αρμόδιες ρυθμιστικές και κρατικές υπηρεσίες (ii) Θυγατρικές/υποκαταστήματα της UCB και τρίτα μέρη-εκτελούντα την επεξεργασία (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 5.A)
Στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση του ΓΚΠΔ: Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την UCB στο πλαίσιο της αναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Σχετικά με την Κοινοποίηση Ασφάλειας Ασθενούς της UCB
5. Για να καταστεί ικανή η UCB να ανταποκρίνεται στα διαδικτυακά ερωτήματά σας που υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής φόρμας της UCBCares:
Συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: 1. Προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε (ανάλογα με τη συγκεκριμένη φόρμα της χώρας την οποία συμπληρώνετε) : (a) Το όνομά σας (†) (b) Το επίθετό σας (†) (c) Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (σε περίπτωση που ζητάται απάντηση μέσω e-mail) (†) (d) Τον αριθμό τηλέφωνου σας (σε περίπτωση που ζητάται απάντηση μέσω τηλεφώνου/φαξ) (†) (e)Τον αριθμό του φαξ σας (σε περίπτωση που ζητάται απάντηση μέσω φαξ) (†) (f) Τη διεύθυνση κατοικίας σας (σε περίπτωση που ζητάται απάντηση ταχυδρομικώς) (†) (g) Πόλη (†) (h) Χώρα (†) (i) Ταχυδρομικός κώδικας (†) (j) Φύλο (†) (k) Προτιμώμενος χρόνος επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου με εσάς για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας (π.χ. ημέρα της εβδομάδας, πρωί/απόγευμα/βράδυ) ; (†) 2. Το θέμα του ερωτήματός σας όπως επιλέγεται από ένα αναπτυσσόμενο μενού ; 3. Το ιστορικό σας /προφίλ χρήστη όπως επιλέγεται από ένα αναπτυσσόμενο μενού (): (π.χ. επαγγελματίας υγείας, ασθενής, φροντιστής ή άλλα είδη χρηστών του ιστοτόπου κ.ά.) (†): 4. Αν παίρνετε κάποιο προϊόν της UCB, το προϊόν που παίρνετε όπως επιλέγεται από ένα αναπτυσσόμενο μενού(†); 5. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία υποβάλλεται σε πεδίο ελεύθερου κειμένου Η παράλειψη παροχής των προσωπικών δεδομένων με () θα εμποδίσει την UCB να ανταποκριθεί επαρκώς στο ερώτημα ή το αίτημά σας.
Λαμβάνει αυτά τα δεδομένα από: Εσάς
Διατηρεί (**) τα προσωπικά σας δεδομένα για: 1. Πληροφορίες που αποθηκεύονται στο Ιατρικό μας Σύστημα Πληροφοριών ως αποτέλεσμα : (i) της συγκατάθεσής σας, για μέγιστη διάρκεια πέντε (5) χρόνων, ή (ii) για να ανταποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις, για όσο διάστημα απαιτείται νομικά 2. Διαφορετικά, για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και όχι περισσότερο από είκοσι οκτώ (28) μέρες
Μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με: (i) Για την αναφορά ανεπιθύμητων περιστατικών, με αρμόδιες ρυθμιστικές και κρατικές υπηρεσίες (ii) Θυγατρικές/υποκαταστήματα της UCB και τρίτα μέρη-εκτελούντα την επεξεργασία (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 5.A)
Στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση του ΓΚΠΔ: (i) Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς (ii) Επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σχετικά με την υγεία σας (iii) Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις για πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την UCB στο πλαίσιο της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Σχετικά με την Κοινοποίηση Ασφάλειας ασθενούς της UCB
6. Για να καταστεί ικανή η UCB να ανταποκρίνεται στα διαδικτυακά ερωτήματά σας που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της UCBCares:
Συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: 1. Ηλεκτρονική διεύθυνση 2. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στο email () Η παράλειψη παροχής, όπου απαιτείται, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με () μπορεί να εμποδίσει τη UCB να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο ερώτημα ή το αίτημά σας
Λαμβάνει αυτά τα δεδομένα από: Εσάς
Διατηρεί (**) τα προσωπικά σας δεδομένα για: Μέγιστη διάρκεια ενός έτους
Μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με: Θυγατρικές/υποκαταστήματα της UCB και τρίτα μέρη-εκτελούντα την επεξεργασία (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 5.A)
Στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση του ΓΚΠΔ: (i) Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς (ii) Επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με την υγεία σας παρέχετε (iii) Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις για πληροφορίες ανεπιθύμητων ενεργειών που παρέχετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την UCB στο πλαίσιο της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών, παρακαλούμε ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Σχετικά με την Κοινοποίηση Ασφάλειας ασθενούς της UCB.

(**) Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις περιόδους διατήρησης που ορίζονται στον παραπάνω πίνακα. Αυτές οι περίοδοι διατήρησης, που περιλαμβάνονται στην πολιτική μας περί διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, υπαγορεύονται από:

 Ισχύουσες κανονιστικές / νομικές απαιτήσεις,

 Κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για τον κλάδο και

 Για τις κατηγορίες δεδομένων για τις οποίες δεν ισχύουν ρητές κανονιστικές ή νομικές απαιτήσεις, ορισμένους άλλους καθοριστικούς παράγοντες, όπως η ανάγκη να αποδειχθεί ή να εκτελεστεί μια συναλλαγή ή σύμβαση, να εφαρμοστούν οι πολιτικές μας κλπ.

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόλις παρέλθουν οι προαναφερόμενες περίοδοι διατήρησης ή αν έχετε αντίρρηση ή αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (στο βαθμό που η επεξεργασία αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας), εκτός από τις περιπτώσεις όπου πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση βάσει ενωσιακού δικαίου ή δικαίου ευρωπαϊκού κράτους μέλους που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία ή όταν πρέπει να αποδείξουμε ή να εκτελέσουμε μια συναλλαγή ή σύμβαση ή να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

4.Α. Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το κατά πόσον επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και, αν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα (στο μέτρο που αυτό δεν επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων) να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.B «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας».

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων, παρέχοντάς μας μια συμπληρωματική δήλωση που εμπεριέχει τις πρόσθετε πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.B «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας».

Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία,
 • έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας - για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που βασίζονται στη συγκατάθεσή σας - και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία αυτή,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης, παρακαλείστε να δείτε παρακάτω) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την εν λόγω επεξεργασία,
 • τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση βάσει του Ενωσιακού Δικαίου ή του Δικαίου Κράτους Μέλους, στην οποία υπόκειται η UCB.

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για:

 • άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης,
 • συμμόρφωση προς το Δίκαιο της Ένωσης ή το Δίκαιο Κράτους Μέλους στο οποίο υπάγεται η UCB,
 • λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ) του ΓΚΠΔ, καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ,
 • σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικούς ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ,
 • τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.B «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας».

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την UCB τον περιορσμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • αμφισβητείτε – με καλή πίστη- την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και τα οποία διατηρούνται από εμάς, στην περίπτωση αυτή ο περιορισμός της επεξεργασίας θα ισχύει για μια περίοδο που θα μας επιτρέπει να επαληθεύουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε αντ’αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα ζητάτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την UCB σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ΓΚΠΔ, στην περίπτωση αυτή ο περιορισμός της επεξεργασίας θα ισχύει για μια περίοδο που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι, παρά τα παραπάνω, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (καθ’όλη τη διάρκεια του περιορισμού) ή να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων ενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Αν έχετε ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας, θα σας ενημερώσουμε πριν από την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.B «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας».

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα (στον βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων) να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στην UCB, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (format) καθώς και να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την UCB, όταν η επεξεργασία:

 • στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε μια σύμβαση και
 • διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.B «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας».

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την UCB, η οποία βασίζεται στην επιδίωξη εκ μέρους της των εννόμων συμφερόντων της ως υπευθύνου επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η UCB δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν:

 • καταδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η κατάρτιση προφίλ, στο βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω απευθείας εμπορική προώθηση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4. B «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας».

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση αυτή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4. B «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας».

4.B. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UCB μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dataprivacyGR@UCB.com ή να επικοινωνήσετε με εμάς μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας στην UCB A.E, υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος, 17456, Αθήνα, Ελλάδα. Παρακαλούμε να προσδιορίσετε με σαφήνεια το(α) δικαίωμα(τα) που επιθυμείτε να ασκήσετε και να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (συμπεριλαμβανομένης μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής διεύθυνσης), ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο, αλλά στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε τέτοια παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αρχικού σας αιτήματός συμπεριλαμβάνοντας τους λόγους της καθυστέρησης.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κράτος Μέλος, στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας, τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την UCB παραβιάζει τον ΓΚΠΔ. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής τέτοιας καταγγελίας.

 1. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.Α. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αρχή
Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική (όπως αναλυτικότερα γίνεται αναφορά παραπάνω) και όπως αυτή ενδέχεται να ενημερωθεί κατά καιρούς.

Θυγατρικές/υποκαταστήματα εταιρείας και τρίτα μέρη-εκτελούντα την επεξεργασία
Η UCB μεταβιβάζει ή γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις θυγατρικές/ υποκαταστήματά της και σε τρίτα μέρη-παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της UCB για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Τα τρίτα μέρη-πάροχοι υπηρεσιών περιλαμβάνουν υπηρεσίες πληροφορικής και εταιρείες φιλοξενίας ιστοτόπων, (διαδίκτυο) παρόχους συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο, παρόχους υπηρεσιών αναλύσης δεδομένων (Google) και υπηρεσιών παρακολούθησης καθώς και παρόχους υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για τον Ιστότοπο και τα σχετικά συστήματα πληροφορικής. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τις τοποθεσίες εντός της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Μάλτας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) και εκτός της Ευρωπαϊκής Google (ΗΠΑ)).

Άλλα τρίτα μέρη περιλαμβάνουν τις ρυθμιστικές και κυβερνητικές αρχές (παρακαλείστε να δείτε παρακάτω στην παρούσα Πολιτική), και ενδεχομένως τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να συγχωνευτεί η UCB ή τα οποία μπορεί να εξαγοράσει η UCB (παρακαλείστε να δείτε παρακάτω στην παρούσα Πολιτική).

Συμμόρφωση με νόμους και νομικές διαδικασίες
Η UCB θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Όπου υποχρεούται να το πράξει βάσει εφαρμοστέου δικαίου, από κυβερνητικό φορέα ή από διωκτική αρχή
 • για να θεμελιώσουμε ή να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να αντικρούσουμε νομικές αξιώσεις,
 • για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή να λάβουμε μέτρα κατά των παράνομων δραστηριοτήτων, των υπονοιών απάτης, των καταστάσεων που ενέχουν δυνητικούς κινδύνους για τη φυσική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, των παραβιάσεων των πολιτικών μας ή όπως άλλως ορίζεται από το νόμο.

Λοιπά
Αν ένα τρίτο μέρος εξαγοράσει όλες (ή κατ’ουσίαν όλες) τις επιχειρηματικές ή/και περιουσιακές μας δραστηριότητες, θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτό το τρίτο μέρος σε σχέση με την εξαγορά. Ωστόσο, αυτή η γνωστοποίηση θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ.

5.Β. Διεθνείς μεταφορές
Η UCB θα μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα στις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εκτός της EΟΖ. Στην περίπτωση αυτή, η UCB βασίζεται στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της UCB.

Η UCB θα μεταφέρει επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών τόσο εντός της ΕΟΖ (συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Μάλτας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) όσο και εκτός της ΕΟΖ (ΗΠΑ).

Η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε (άλλους) τρίτους παρόχους υπηρεσιών εκτός της ΕΕ (όπως αναφέρεται παραπάνω στην ενότητα 5B) πραγματοποιείται είτε:

 • Βάσει Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που έχουν συναφθεί μεταξύ της UCB και του σχετικού τρίτου παρόχου υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται παραπάνω στην ενότητα 4.B «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας»,
 • Βάσει Privacy Shield πιστοποίησης αν μια μεταφορά πραγματοποιηθεί σε έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών στις ΗΠΑ που έχει πιστοποιηθεί με Privacy Shield.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τρόπο με τον οποίο η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της υπηρεσίας Google Analytics, παρακαλείστε να ανατρέξετε εδώ: Πώς η Google χρησιμοποιεί δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες ή εφαρμογές των συνεργατών μας.

5.C. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της οργάνωσης ασθενών και άλλων πηγών πληροφοριών σε ορισμένους ιστότοπους κοινωνικών μέσων όπως το YouTube, το Vimeo κ.λπ. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για οποιδήποτε άλλον ιστότοπο, εκτός από αυτόν. Οι ιστοσελίδες τρίτου μέρους διέπονται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Συνεπώς, θα πρέπει πάντα να ελέγχετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου και cookies των ιστοσελίδων τρίτων, προτού δεχτείτε να τις χρησιμοποιήσετε.