Όροι και προϋποθέσεις του Ιστοτόπου

1. Γενικά. Καλώς ήλθατε στο https://ucbcares.gr (ο «Ιστότοπος»). Αυτός ο Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της UCB Α.Ε., που εδρεύει στην Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος, Ελλάδα ("UCB"). Εισερχόμενοι και περιηγούμενοι στον Ιστότοπο αυτό, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Αν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε ή να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και προϋποθεσεις, αποχωρήστε αμέσως από τον Ιστότοπο. Ο παρών Ιστότοπος λειτουργεί και διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο θεωρείται ως αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων.

2. Πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία / Φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πληροφορίες και τα υλικά σε κάθε σελίδα του Ιστοτόπου (οι «Πληροφορίες») έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της UCB και του ομίλου εταιρειών της. Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να σχετίζονται με ιατρικές καταστάσεις, καταστάσεις υγείας ή ευεξίας, με την πρόληψη και θεραπεία τους. Οι Πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι Πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο δεν έχουν πρόθεση να παρέχουν ή να υποκαταστήσουν ιατρικές συμβουλές ή να προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από τα φάρμακα της UCB και του ομίλου εταιρειών της. Η UCB δεν προσφέρει καμία ιατρική διάγνωση ή εξατομικευμένη συμβουλή. Nα μην χρησιμοποιείτε τις Πληροφορίες αυτές για τη διάγνωση ενός προβλήματος υγείας, ευεξίας ή νόσου. Αν έχετε κάποια ανησυχία για την υγεία σας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν ειδικευμένο ιατρικό σύμβουλο, οι οποίοι θα είναι σε θέση να σας δώσουν την κατάλληλη ιατρική συμβουλή, με βάση τα συγκεκριμένα συμπτώματα και την κατάστασή σας.

Ο παρών Ιστότοπος περιέχει επίσης Πληροφορίες σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί σε όλον τον κόσμο και συνήθως είναι διαθέσιμα με ιατρική συνταγή μόνο. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή μπορεί να έχουν εγκριθεί ή να τους έχει χορηγηθεί άδεια από αρμόδια κανονιστική αρχή για πώληση ή χρήση με διαφορετικές ενδείξεις, δοσολογίες και περιορισμούς στις διαφορετικές χώρες. Επίσης, ανάλογα με τη χώρα, μπορεί να διαφέρουν και τα εμπορικά σήματα. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να συγκεντρώνουν πλήρεις ιατρικές πληροφορίες από τα έντυπα συνταγογράφησης του προϊόντος.Οι ασθενείς και οι γιατροί θα πρέπει πάντα να ελέγχουν με τις αρμόδιες υγειονομικές και κανονιστικές αρχές τις πληροφορίες που ισχύουν για τη χώρα τους.

3. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την UCB, τα στελέχη της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τις θυγατρικές της από και έναντι όλων των ζημιών και των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων σε παγκόσμιο επίπεδο ή αμέλειας ή παράνομης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο για λογαριασμό σας.

4. Σχετικά με την Ιδιωτικότητά σας. Στην UCB, αναγνωρίζουμε τη σημασία και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που σχετίζονται με όλα τα πρόσωπα που αλληλεπιδρούμε. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και την Πολιτική για τα Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

5. Ευκαιρίες απασχόλησης. Ενθαρρύνουμε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος σχετικά με την εργασιακή απασχόληση στη UCB. Η UCB δεν κάνει διακρίσεις όσον αφορά την πρόσληψη ή την απασχόληση λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, αναπηρίας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, φύλου ή οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Κατανοείτε ότι μια πρόσκληση για την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια θέση εργασίας που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο δεν αποσκοπεί και δεν δημιουργεί καμία σύμβαση μεταξύ της UCB και εσάς για εργασιακή απασχόληση ή για οποιοδήποτε άλλο όφελος. Κατανοείτε ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με τη UCB κατά την οποία ζητάτε πληροφορίες σχετικά με ζητήματα εργασιακής απασχόλησης δεν θεωρείται ως αίτηση εργασιακής απασχόλησης και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στη UCB να απαντήσει. Σε περίπτωση που η UCB ενδιαφέρεται να διερευνήσει ευκαιρίες εργασιακής απασχόλησης μαζί σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας απαντώντας στην ερώτησή σας.

6. Όροι χρήσης και εγγυήσεις. Οι Πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχονται μόνο για γενική ενημέρωση. Παρόλο που η UCB θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο, δεν θα ευθύνεται για σφάλματα ή παραλείψεις όσον αφορά το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου.

Όλες οι Πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν επί του παρόντος». Κατά συνέπεια, όλες οι Πληροφορίες πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά από τους επισκέπτες του Ιστοτόπου και ούτε η UCB ούτε οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου της θα παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με την πληρότητα ή την ακρίβεια των Πληροφοριών στον παρόντα Ιστότοπο ή τις πιθανές χρήσεις τους.

H UCB και ο όμιλος εταιρειών της δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, επακόλουθη, ποινικού χαρακτήρα ή άλλη ζημία που προκύπτει από την χρήση ή ως απόρροια, ή με βάση την πρόσβαση, ή λόγω της αδυναμίας χρήσης των Πληροφοριών αυτών, ή από οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου του Ιστοτόπου, στην οποία μπορεί να προβεί η UCB οποτεδήποτε.

Καμία από τις Πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο δεν αποτελεί ή δεν θεωρείται ότι αποτελεί πρόσκληση ή προσφορά για επένδυση ή κατ' άλλον τρόπο διαπραγμάτευση όσον αφορά μετοχές ή άλλα αξιόγραφα της UCB.

7. Πνευματική ιδιοκτησία / Χρήση Πληροφοριών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Πληροφοριών αυτών αποτελούν ιδιοκτησία της UCB. Όλα τα δικαιώματα για τις Πληροφορίες είναι κατοχυρωμένα.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα στον Ιστότοπο αλλά μπορείτε μόνο να έχετε πρόσβαση, να κατεβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε Πληροφορίες από τον Ιστότοπο αυτό, συμπεριλαμβανομένων κειμένων και φωτογραφιών, αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρείτε και θα αναπαράγετε κάθε αναφορά σε πνευματικά δικαιώματα και οποιασδήποτε άλλης μορφής δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στις Πληροφορίες που «κατεβαίνουν» από αυτό τον Ιστότοπο.

Δεν μπορείτε να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να διαβιβάσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναρτήσετε εκ νέου ή να χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο τις Πληροφορίες για άλλες χρήσεις, εκτός κι αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται ρητά στον παρόντα Ιστότοπο ή έχει γραπτώς συναινέσει σε αυτό η UCB εκ των προτέρων.

Με την εξαίρεση των ανωτέρω περιορισμένων εγκρίσεων, δεν σας παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα επί των Πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή επί οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της UCB ή οποιουδήποτε άλλους μέλους του ομίλου.

8. Εμπορικά σήματα / δικαιώματα κυριότητας. Θεωρείται ως δεδομένο ότι όλες οι ονομασίες προϊόντων που εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο, είτε εμφανίζονται με μεγάλα κεφαλαία γράμματα ή με το εμπορικό τους σύμβολο, αποτελούν εμπορικά σήματα που είτε ανήκουν στη UCB ή σε άλλη εταιρεία του ομίλου ή για τα οποία η UCB έχει λάβει άδεια.

Ο Ιστότοπος μπορεί, επίσης, να περιέχει ή να κάνει αναφορά σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατοχυρωμένες Πληροφορίες, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα της UCB και/ή άλλων μερών. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιοδήποτε τέτοιο εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όνομα τομέα (domain names), τεχνολογία, προϊόν, διαδικασία και άλλες κατοχυρωμένες πληροφορίες ή δικαιώματα της UCB και/ή άλλων μερών δεν παραχωρείται με το παρόν, ούτε ανατίθεται σε εσάς. Να μην χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της UCB ή παραλλαγές τους που ενδεχομένως να προκαλούν σύγχυση, στο δικό σας δικτυακό τομέα. Αυτό συντελεί στην πρόληψη της σύγχυσης των χρηστών του διαδικτύου για το εάν πηγή του παρόντος Ιστοτόπου είστε εσείς ή η UCB.

9. Συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους. Ο παρόν Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει επίσης συνδέσεις με σελίδες τρίτων μερών ή άλλους δικτυακούς τόπους. Η UCB δεν εκπροσωπεί και δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία λαμβάνεται από αυτές τις σελίδες ή δικτυακούς τόπους.

10. Συνδέσεις στον Ιστότοπο της UCB. Καμία σύνδεση σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν μπορεί να περιληφθεί σε οποιονδήποτε άλλον δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της UCB, παρά μόνο εάν κατευθύνει τον επισκέπτη του διαδικτύου στην αρχική σελίδα του παρόντος Ιστοτόπου, με ξεχωριστό αναδυόμενο παράθυρο, με το πλήρες όνομα τομέα της UCB και κατάλληλη αναδυόμενη ειδοποίηση στον επισκέπτη ότι εισέρχεται σε δικτυακό τόπο τρίτου.

11. Διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου. Η UCB δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο θα είναι διαθέσιμη συνεχώς ή ότι ο Ιστότοπος ή ο server που τον φιλοξενεί είναι ελεύθεροι ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων. Εσείς και όχι η UCB αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου το κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης στον εξοπλισμό σας, το λογισμικό σας ή τις πληροφορίες σας, ανεξάρτητα από το αν προκλήθηκε ή όχι από έναν τέτοιο ιό ή επιβλαβές στοιχείο.

12. Τροποποιήσεις. Η UCB μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές προβαίνοντας σε σχετική ενημέρωση του παρόντος Ιστοτόπου. Δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις και, επομένως, περιοδικά πρέπει να επισκέπτεστε την σελίδα αυτή για να επανεξετάζετε τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι σας δεσμεύουν.

13. Επικοινωνία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο dataprivacyGR@UCB.com.