Χειρουργική επέμβασηΧειρουργική επέμβαση

Χειρουργική επέμβαση

Θυμεκτομή

Είναι η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του θύμου αδένα. Ο θύμος αδένας βρίσκεται στο πάνω μέρος του θώρακα και παίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Στα άτομα με MG ο θύμος αδένας δεν είναι φυσιολογικός. Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει θυμεκτομή, κατά την οποία αφαιρείται ο θύμος αδένας - αυτή είναι μια τυπική σύσταση για άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών με μέτρια ή σοβαρή gMG.

Εάν σας απασχολεί κάτι που έχετε διαβάσει σε αυτό το άρθρο, ζητήστε συμβουλές από τον γιατρό σας.