Συμβουλές & πηγές ενημέρωσης

Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος

Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος

Σύνδεσμοι με οργανισμούς που μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα
Εάν σας απασχολεί κάτι που έχετε διαβάσει σε αυτό το άρθρο, ζητήστε συμβουλές από τον γιατρό σας.