Εργασία και Επιληψία

Η επιληψία δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εργαστείτε. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να κάνετε ορισμένες δουλειές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να λάβετε κάποια βοηθητικά μέτρα.

Ο τύπος των κρίσεών σας και η βαρύτητά τους θα επηρεάσουν το είδος της εργασίας που μπορείτε να κάνετε. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο οι κρίσεις σας θα θέσουν εσάς ή άλλους ανθρώπους σε κίνδυνο στον χώρο εργασίας.

WorkplaceWorkplace

Λογικές προσαρμογές που θα σας βοηθήσουν στη δουλειά είναι οι εξής:

  • Αποφυγή της δουλειάς σε βάρδιες και των αλλαγών βάρδιας εάν οι κρίσεις σας προκαλούνται από κούραση
  • Αλλαγές στο κτίριο ή στον χώρο εργασίας έτσι ώστε ο χώρος εργασίας να είναι πιο ασφαλής για εσάς
  • Χορήγηση αδειών για τα ιατρικά ραντεβού
  • Αγορά ή αλλαγή εξοπλισμού προκειμένου να είναι πιο ασφαλής για εσάς

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αρνητική στάση απέναντι στους ανθρώπους με επιληψία, οπότε δεν θα πρέπει να φοβάστε να πιάσετε δουλειά εάν έχετε επιληψία.

Ποιες δουλειές δεν μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να μπείτε στις ένοπλες δυνάμεις εάν έχετε ιστορικό πυρετικών σπασμών σε παιδική ηλικία, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών χωρίς φαρμακευτική αγωγή και χωρίς ηλεκτροεγκεφαλικά ευρήματα. Προκαλούμενη επιληπτική κρίση οφειλόμενη σε αναγνωρίσιμο παράγοντα, ο οποίος δεν εμφανίζει μεγάλες πιθανότητες να εκδηλωθεί κατά την κρίση του εξετάζοντος γιατρού ή πρώτη ή μοναδική μη προκαλούμενη επιληπτική κρίση, εφόσον έχει παρέλθει, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών χωρίς κρίσεις, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και χωρίς ηλεκτροεγκεφαλικά ευρήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιληψία και την εργασία στις ένοπλες δυνάμεις μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/stratologia/pd-11-2014.html.

Οι δουλειές που περιλαμβάνουν οδήγηση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για εσάς ανάλογα με τον τύπο της επιληψίας σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.