Οδήγηση και Επιληψία

Σύμφωνα με την νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) , η επιληψία αποτελεί σημαντικό παράγοντα, από ιατρική άποψη, όσον αφορά στην ικανότητα για οδήγηση.

Driving Driving

Υπάρχουν πολλές παράµετροι που επηρεάζουν την απόφαση για να δοθεί η άδεια οδήγησης. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων µε επιληψία για οδήγηση είναι η περίοδος ελεύθερη κρίσεων, ο τύπος και η αιτία των επιληπτικών κρίσεων, η ηλικία, η ύπαρξη αύρας, το οικογενειακό ιστορικό, το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ), το είδος και η ποσότητα των αντιεπιληπτικών φαρμάκων (µονοθεραπεία ή περισσότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα), οι παρενέργειες ή η διαδικασία διακοπής των αντιεπιληπτικών φαρµάκων και οι συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για όποια απόφαση σχετικά με την επιληψία και την οδήγηση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών χωρών, οπότε, εάν πρόκειται να ταξιδέψετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις τοπικές οδηγίες και τους νόμους.