Σχολείο και εκπαίδευση στην Eπιληψία

Εάν το παιδί σας έχει επιληψία, μπορεί να πάει σε κανονικό σχολείο όπως όλα τα άλλα παιδιά. Επειδή όμως η επιληψία κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική, μπορείτε να αποφασίσετε τι είναι καλύτερο για την εκπαίδευση του παιδιού σας.

Θα πρέπει να ενημερώσετε το σχολείο σχετικά με την επιληψία του παιδιού και να συνεργαστείτε με τους δασκάλους του για να δημιουργήσετε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για την εκπαίδευση του παιδιού σας.

Τα παιδιά με επιληψία είναι πιο πιθανό να έχουν μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες, αλλά οι δυσκολίες αυτές δεν αναγνωρίζονται και δεν αντιμετωπίζονται πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Είναι σημαντικό εσείς και το παιδί σας να λάβετε την υποστήριξη που χρειάζεστε, καθώς η εκπαίδευση, η συμπεριφορά και η ευημερία είναι αλληλένδετες.

Πιθανοί κίνδυνοι Πιθανές προσαρμογές
Απώλεια πληροφοριών λόγω αφαιρετικών κρίσεων Ένας σχολικός βοηθός μπορεί να παρακολουθεί και να παρέχει τις πληροφορίες που έχασε το παιδί
Απώλεια πληροφοριών λόγω απουσίας από το σχολείο Ο δάσκαλος μπορεί να παρέχει σημειώσεις για τα μαθήματα που έχασε το παιδί
Μαθήματα κολύμβησης Ένας επιπλέον ενήλικας μπορεί να παρακολουθεί για τυχόν επιληπτική δραστηριότητα
Μαθήματα χημείας Συνεργασία με κάποιον που μπορεί να φροντίσει για την ασφάλεια σε περίπτωση επιληπτικής κρίσης

Εκπαίδευση μετά την ηλικία των 16 ετών

Για τα περισσότερα άτομα με επιληψία, οι επιλογές μετά το σχολείο περιλαμβάνουν το κολέγιο, την επαγγελματική εκπαίδευση, την εργασία ή το πανεπιστήμιο.

Ορισμένες καριέρες, όπως ο στρατός ή η οδήγηση φορτηγών, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για εσάς με βάση την τοπική νομοθεσία, αλλά με τη σωστή υποστήριξη και καθοδήγηση θα μπορέσετε να βρείτε την καλύτερη επιλογή.